Compra_rte

10 octubre 2013

compra_rte: La artista comprometida se negó a pintar si no era subvencionada